Værdier i foreningen | A/B Hunderup Møllepark

A/B Hunderup Møllepark

Værdier i foreningen


Et udvalg bestående af beboere i A/B Hunderup Møllepark udarbejdede i vinteren 2013/14 forslag til et værdigrundlag. Dette forslag blev vedtaget på generalforsamlingen i april 2014:

Tryghed:
Økonomisk ansvarlighed og tryghed
Personlig tryghed i nærvær med andre beboere

Respekt:
Vi overholder fælles beslutninger
Vi søger enighed, men anerkender forskellighed

Åbenhed:
Vi er åbne og ærlige overfor hinanden
Vi informerer hinanden om alt relevant omkring foreningens interesser