Fællesarbejde | A/B Hunderup Møllepark

A/B Hunderup Møllepark

Fællesarbejde

Det forventes, at alle andelshavere – efter bedste evne – tager aktiv del i foreningens drift og fremtidige udvikling, herunder f.eks:

– at bidrage til, at bygninger og udenomsarealer holdes i en pæn renholdt og vedligeholdt stand.

– at tage aktiv del i de ca. 1-2 årlige fælles arbejdsdage når der indkaldes. F.eks. når hækken skal klippes.

– at deltage positivt i arrangementer som har til formål at udvikle og fremtidssikre foreningen.

– at tage del foreningens løbende praktiske og administrative opgaver, herunder opgaver i bestyrelsen.

og ikke mindst at bidrage til en rigtig god og positiv stemning…………


Vi har en anlægsgartner til at slå græs om sommeren – og om vinteren sørge for at der bliver ryddet sne og saltet m.v. Vask af trapper m.v. er ligeledes udliciteret.