Fællesskabet | A/B Hunderup Møllepark

A/B Hunderup Møllepark

FællesskabetNår man har valgt andelsboligformen har man nok ”købt” sin bolig, men man har samtidig valgt at indgå i et forpligtende fællesskab. Mange oplever det som positivt, at man ikke står alene med vedligeholdelsen og beslutningerne omkring boligen. Men at være ejer af en andelsbolig forpligter dog alligevel. At få foreningen – og dermed driften af ejendommen – til at køre optimalt kræver en aktiv indsats af alle foreningens medlemmer.


Det forpligtende fællesskab er både af økonomisk og af arbejdsmæssig art. Samtidig indebærer det, at man i visse situationer underlægges beslutninger truffet af fællesskabet. Derfor forventes det helt naturligt, at man deltager i beslutningsprocesserne og bakker op om de trufne beslutninger.


Det sociale element. I vores forening har de sociale relationer også en betydning. Derfor mødes foreningens medlemmer til spisning nogle gange om året, f.eks. til julefrokost, efter generalforsamlingen, efter afslutningen af fælles arbejdsdage eller blot til en uformel grillaften. Det er nu hyggeligt at kende sin nabo lidt mere end blot fra en hilsen på trappen…..