Energimærkning | A/B Hunderup Møllepark

A/B Hunderup Møllepark

Energimærkning

Seneste energimærkningsrapport er udarbejdet i marts 2024

Ejendommen har fået mærket A-2010

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

 

Energimærkning af bygninger har to formål: Mærkningen synliggør bygningens beregnede energibehov og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning sælges eller udlejes. På baggrund af det beregnede energibehov tildeles boligen en karakter på energimærkningsskalaen fra A2020 til G. Rapporten giver et overblik over de energimæssige forbedringer af bygningerne, som er rentable at gennemføre eller kan være rentable, hvis de udføres sammen med andre renoveringer. Rapporten beskriver hvad forbedringerne går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger ud fra det beregnede energibehov.

Du kan downloade rapporten her: