Energimærkning | A/B Hunderup Møllepark

A/B Hunderup Møllepark

Energimærkning

Energimærkningsrapporten er udarbejdet i 2014.  

Foreningen har i efteråret 2021 foretaget en total udskiftning af alle vinduer og udvendige døre. Vinduerne er forsynet med 3-lags glas og i forbindelse med udskiftningen blev isoleringen rundt om vinduerne opdateret. Energieffektiviteten er som følge heraf væsentligt forbedret og dermed er rapporten ikke længere retvisende.


FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.

2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget

Du kan downloade rapporten her: