Lidt lokalhistorie | A/B Hunderup Møllepark

A/B Hunderup Møllepark

Lidt lokalhistorie

I landbyen Hunderup blev der tilbage i 1876 rejst en mølle med tilhørende bageri. Adskillige økonomiske ulykker (tvangsauktioner) ramte dog møllen i årene frem til 1924 hvor den blev solgt til Bagermestrene i Odense. Bagermestrenes Brødfabrik var et moderne rugbrødsbageri som forsynede byens bagere med rugbrød så bagerne kunne koncentrere sig om det “fine” brød.

En brand i fabrikken gjorde det i 1933 af med den gamle mølle og nyt industrimølleri erstattede det nedbrændte.

I en artikel i Fyens Stiftstidende fra 1967 står der bl.a.: ” A/S Bagermestrenes Brødfabrik var netop i gang med en større modernisering og havde blandt andet taget en maskine i brug, der gjorde det unødvendigt at røre ved brødet, efter at det var kommet ud af en af fabrikkens ovne. Fabrikken fremstillede hver dag 13.000-14.000 rugbrød, sigtebrød og franskbrød og solgte derudover ca. fem millioner pakker brød om året, typisk med syv eller 14 skiver i hver pakke.”

Brødfabrikken kom senere til at hedde Fynbo Brød som dog gik konkurs i 1990. Herefter bliver fabriksbygningerne nedrevet – og området udlagt til beboelse.

Læs mere i denne spændende artikel fra Fyens Stiftstidende 06-01-2014

Frem til 1901  lå Hunderupkvateret (og Albani Mølle lige akurat) uden for bygænsen og blev først herefter en del af Odense By. På dette tidspunkt var Lindevangsvej en forbindelsesvej mellem Lindeallé og Enghavevej.

Du kan se gamle postkort fra Hjallesevej i dette link:
KLIK HER
I en lokalplan fra 1991 beskriver Odense Kommune den fremtidige anvendelse for området efter nedrivningen af brødfabrikken.

Du kan se lokalplanen nedenfor