Generalforsamling

Starttidspunkt: 6. april 2024, kl 10.00 Sluttidspunkt: 6. april 2024, kl 12.00

Indkaldelse til Generalforsamling 2024.

Lørdag, den 6. april 2024 – kl. 10:00

 i fælleslokalet, Lindevangsvej 20.

Tidsplan for dagen:

 1. 09:15: Registrering og fælles morgenbord – husk, at alle er velkommen
 2. 10:00: Generalforsamling
 3. 12:30: (ca.) Afslutning af generalforsamling – herefter pause
 4. 13:00: Fælles spisning og socialt samvær – husk, at alle er velkommen

Dagsorden:

Velkomst ved formanden.

 1. Valg af dirigent.

 

 1. Bestyrelsens beretning om foreningens drift i det forgangne år.

 

 1. Forelæggelse af årsrapport for 2023, forslag til værdiansættelse for 2024 og revisionsberetning samt godkendelse af årsrapport og værdiansættelsen.
  1. Godkendelse af årsrapport med revisionsberetning.
  2. Godkendelse af værdiansættelsen for 2024.
  3. Gennemgang af foreningens ”Centrale Økonomiske Nøgleoplysninger”

 

 1. Forelæggelse af driftsbudget for 2024 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften.
  1. Godkendelse af driftsbudget for 2024.
  2. Godkendelse af boligafgifter for 2024.

 

 1. Behandling af indkomne forslag.
 2. Forslag fra bestyrelsen: Forslag om vedtægtsændringer.
 3. Forslag fra andelshaverne:

 

 

 1. Valg af bestyrelse og suppleanter samt revisor og administrator.

Valg til bestyrelse: For en 2 års periode:

 1. Agner Bisgaard Larsen, Lindevangsvej 37, st. tv. – Valgt i 2023 for 2 år – ikke på valg.
 2. Stig Nexø, Lindevangsvej 37. 1. th. – Valgt i 2023 for 2 år –  ikke på valg.
 3. Dorte Karst, Lindevangsvej 37. st. mf. – Valgt i 2022 for 2 år – på valg.
 4. Kirsten Mark, Lindevangsvej 20, 3. mf. – Valgt i 2022 for 2 år – på valg.

 

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter: For en 1 års periode:

 1. Helle Christiansen, Lindevangsvej 20, 2. tv. – Valgt i 2023 for 1 år – på valg.
 2. Anne Suhr, Lindevangsvej 20, 2. th. – Valgt i 2023 for 1 år – på valg.

Valg af Intern revisor: – For en 2 års periode:

 1. Margit Andersen, Lindevangsvej 20. 3. th. – Valgt i 2023 for 2 år – ikke på valg.

Valg af suppleant for intern revisor: – For en 1 års periode

 1. Søren Kromann, Lindevangsvej 20, st.mf. – Valgt i 2023 for 1 år – på valg.

Valg af administrator.

 1. Forslag fra bestyrelsen: Bestyrelsen bemyndiges til at skifte administrationsselskab hvis den skønner det formålstjenligt.

Valg af revisor.

 1. Forslag fra bestyrelsen: Bestyrelsen bemyndiges til at skifte revisionsselskab hvis den skønner det formålstjenligt.

 

 

Andelsboligforeningen Hunderup Møllepark

Den 21. marts 2024

På bestyrelsens vegne

 

Agner Bisgaard